วิชา ภาษาไทย(รหัส ท 43105) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง คำสรรพนามจำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สุรางค์ จันทราภรณ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่สรรพนามใช้แทนผู้พูด
   ผม
   ท่าน
   ฉัน
   ข้าพเจ้า

ข้อที่ 2)
ข้อใดมีสรรพนามใช้ชี้ระยะ
   เสื้อสีนี้สวยมาก
   ไหนเสื้อเธอล่ะ
   นั่นคือบ้านของสมชาย
   เวลานั้นเกิดพายุพัดอื้ออึง

ข้อที่ 3)
"ใคร"ในข้อใดเป็นสรรพนามชนิดท่แตกต่างจากข้ออื่น
   ใครจะไปเที่ยวกับเราบ้าง
   ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลย
   ใครก็ไม่สามารถช่วยเธอได้
   ใครจะทำอะไรก็ตั้งใจทำ

ข้อที่ 4)
"ครูถามนักเรียนที่นั่งหลังห้อง" ข้อใดคือสรรพนามใช้เชื่อมประโยค
   ที่
   ถาม
   นั่ง
   หลัง

ข้อที่ 5)
คำว่า"ข้าพระพุทธเจ้า"ใช้กับใคร
   เจ้านายชั้นผู้ใหญ่
   เจ้านายเสมอกัน
   ต่ำกว่าเจ้านาย
   เจ้านายชั้นสูง