วิชา ภาษาไทย(รหัส ท 43105) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง คำวิเศษณ์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. สุรางค์ จันทราภรร์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
"นกอะไรสีน้ำตาล บนหัวสีดำและมีหางสีขาว" ข้อความนี้มีคำวิเศษณ์กี่คำ
   2 คำ
   3 คำ
   4 คำ
   5 คำ

ข้อที่ 2)
ข้อใดมีคำวิเศษณ์บอกเวลา
   หญิงสาวนั่งอยู่ตรงนั้น
   วันหลังคงได้พบกัน
   ลูกปลาตัวเล็ก ๆ ว่ายน้ำอยู่ตรงนั้น
   ยกเครื่องใช้เหล่านี้ตามมา

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่วิเศษณ์บอกลักษณะ
   อย่าซื้อให้มากนักนะ
   แตงโมมีแต่ผลโต ๆ
   หยิบจานเปลมาใบหนึ่ง
   ที่นี่มีผักสดมากมายจริง ๆ

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่มีคำวิเศษณ์เลย
   เมื่อก้อนหินตกลงน้ำ น้ำก็เป็นวงกระเพื่อม
   การอ่านหนังสือทำให้เรามีความรู้กว้างขวาง
   เราควรระลึกถึงความดีทั้งหลายท่ได้ทำไว้
   ผู้ที่ทำคุณความดีแก่ประเทศชาติมีใครบ้าง

ข้อที่ 5)
ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายวิเศษณ์
   สมศรีชอบใส่เสื้อสีฟ้า
   เด็กชายใหม่ร้องเพลงเพราะ
   นักกรีฑาวิ่งเร็วมาก
   เธอเป็นนกน้อยในกรงทอง