การส่งและการรับฟุตบอล
 
 
 
        การส่งลูกบอล หมายถึง  การที่ผู้เล่นเตะหรือเขี่ยลูกบอลส่งไปให้ผู้เล่น
ฝ่ายเดียวกันรับได้ในจังหวะที่สะดวกสบายด้วยส่วนต่างๆของร่างกายตามกติกา  โดยเลือกวิธีการส่งที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดถูกต้อง  แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด
        การรับลูกบอล  หมายถึงการที่ผู้เล่นสามารถรับหรือหยุดลูกจากการเตะหรือ
เขี่ยส่งลูกบอลของเพื่อนร่วมทีมไว้เพื่อเล่นต่อไปได้ รวมถึงการสกัดหรือตัด
รับลูกบอลจากฝ่ายตรงข้าม  โดยไม่ผิดกติกา
การส่งและรับลูกบอล