มารยาทของผู้ชมฟุตบอล
 
 
 
        1.  ไม่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงกิริยาเยาะเย้ยถากถางผู้เล่นที่เล่นผิดพลาด
        2.  แสดงความยินดีแก่ผู้เล่นที่เล่นดี  เช่นการปรบมือเป็นต้น
        3. ไม่กระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเอง  เช่นตะโกนด่าว่ากรรมการ
        4.  ไม่เชียร์ในสิ่งที่เป็นการส่อเสียดในทางไม่ดีต่อทีมใดทีมหนึ่ง
        5.  ไม่กระทำสิ่งใดๆ  ที่ทำให้ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ  ปฏิบัติงานไม่สะดวก
        6.  ไม่กระทำสิ่งใดๆ  อันเป็นการกีดขวางการเล่นของผู้เล่น
 
 
 
มารยาทของผู้ชมฟุตบอล