มารยาทของผู้เล่นฟุตบอล
 
        1.  แต่งกายให้เหมาะสมกับการเล่นฟุตบอล
        2.  ไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยคำอันไม่สุภาพต่อผู้ดูหรือผู้เล่นอื่นๆ
        3.  ไม่แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจ หากเพื่อนร่วมทีมเล่นผิดพลาด
        4.  ลงสนามแล้วเคารพผู้ดูอย่างมีระเบียบ
        5.  ปฏิบัติตามกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด
        6.  ไม่กระทำการใดๆ  อันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
        7.  ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการเจตนาถ่วงเกมการเล่น
        8.  เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสินโดยไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสิน
            ในการตัดสิน
        9.  ก่อนและหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ควรจับมือกับผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงข้าม
             ไม่ว่าทีมของตนจะแพ้หรือชนะก็ตาม
 
มารยาทของผู้เล่นฟุตบอลที่ดี