หลักทั่วไปในการโหม่งลูกบอล
 
        1.  ตามองลูกบอลตลอดเวลา  ไม่ควรหลับตาจะทำให้มองไม่เห็นลูกบอล
        2.  หันหน้าเข้าหาลูก  เกร็งคอ  หุบปาก  ยื่นศรีษะออกไป  โดยใช้หน้าผากตั้งแต่
            เชิง ผมถึงเหนือคิ้วเป็นบริเวณที่กระทบลูกบอล
        3.  กำมือหลวมๆ  กางแขนเสมอไหล่  เพื่อช่วยการทรงตัว
            เวลาโหม่งให้ดึงมือเข้าหาตัว  เพื่อช่วยเพิ่มกำลังและป้องกันการปะทะกันด้วย
        4.  ถ้าต้องการให้ลูกไปทางขวาหรือทางซ้าย  ขณะที่หน้าผากถูกลูก
             ให้เอี้ยวคอและหันหน้าไปทางนั้น  โดยการใช้เอวและ  การโยกตัว
              จะช่วยในการโหม่งได้ดียิ่งขึ้น
        5.  การกระโดดโหม่งต้องหัดกระโดดขึ้นทั้งเท้าเดียวและสองเท้าเพื่อหา
             จังหวะโหม่งที่ดี
        6.  ขณะโหม่งต้องจำไว้เสมอว่า  ต้องลืมตา  เกร็งคอ พับเอว  ยกแขนขึ้น 
              การเปลี่ยนทิศทางให้ไปตามทิศทางต่างๆ  ใช้แรงส่งจากสะโพกช่วย
              ถ้าเป็นระดับหน้าอก  ก็ก้มคางลดลงเล็กน้อยถ้าต้องการให้ลูกลงสู่พื้นให้
              กดคางชิดอก  พร้อมกับหดตัวแบบถอยทั้งตัว      
หลักทั่วไปในการโหม่งลูกบอล
Double click to edit text