วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา. (รหัส พ 46...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง มารยาทของผู้ชมฟุตบอล จำนวน .5 ข้อ
โดย อ.ธรรมศาสตร์ วงศ์คูณ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
   แต่งกายตามสมัยนิยม
   แต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่นฟุตบอล
   ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ชมอย่างเป็นระเบียบ
   เชื่อฟังการตัดสินชองผู้ตัดสิน

ข้อที่ 2)
มารยาทผู้ชมที่ดีได้แก่ข้อใด
   ไม่กล่าวคำหยาบหรือแสดงคำเยาะเย้ยผู้เล่น
   กล่าววาจาเสียดสีคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ข้างตัวเองเชียร์
   แกล้งกองเชียร์ฝ่ายตรงข้าม
   โยนสิ่งของเข้าสนามเพื่อผู้เล่นที่ตัวเองเชียร์แพ้

ข้อที่ 3)
มารยาทผู้เล่นที่ดีข้อใดถูกที่สุด
   ปฏิบัติตามกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด
   ลงสนามแล้วต้องเคารพผู้ชมอย่างเป็นระเบียบ
   ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นมารยาทของผู้ชมที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง
   แสดงความยินดีแก่ผู้เล่นที่เล่นดี เช่นการปรบมือ
   กระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเอง
   กระทำสิ่งใดๆที่ทำให้ผู้ตัดสินปฏิบัติงานไม่สะดวก
   เคารพผู้เล่นโดยการโค้ง

ข้อที่ 5)
ข้อใดกล่าวผิด
   เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสิน
   ไม่เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสิน
   ไม่เชียร์ในสิ่งที่เป็นการส่อเสียดในทางไม่ดีต่อทีมใดทีมหนึ่ง
   แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจหากเพื่อนร่วมทีมเล่นผิดพลาด