โดย อ.ไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์    โรงเรียนกันทรารมณ์    จ.ศรีสะเกษ
ตัวอย่างภาพ GIF Animation