โดย อ.ไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์    โรงเรียนกันทรารมณ์    จ.ศรีสะเกษ
ตัวอย่างภาพ Bitmap 2 สี
ตัวอย่างภาพ Bitmap 16 สี
ตัวอย่างภาพ GIF 256 สี
ตัวอย่างภาพ JPG 16 Bit