ตั้งใจศึกษานะ  ไม่ยากเลย
อย่าสับสนนะ มีสองวง วงในกับวงนอกรัศมีไม่เท่ากัน
เก่งอยู่แล้ว พยายามนะ