วิชา...งานห้องสมุด (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...5
เรื่อง ... วารสาร จำนวน ...10 ข้อ
โดย อ. วิชา กิ่งทอง.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของวารสารข้อใดไม่ถูกต้อง-
   -ปกนอก
   -สารบัญ
   -บรรณาธิการ
   -เนื้อหา

ข้อที่ 2)
-ลักษณะของปกหนังสือข้อใดไม่ถูกต้อง
   -ออกตามกำหนด
   -เป็นปกอ่อน
   -มึภาพสีสวยสดุดตา
   มีชื่อวารสาร-

ข้อที่ 3)
-ปกนอกด้านหน้าจะปรากฏชื่อต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
   -ปีที่ ฉบับที่
   -ฉบับที่ วันที่
   -วัน เดือน ปี
   -สารบัญ

ข้อที่ 4)
-รายชื่อต่อไปนี้ไม่ใช่วารสาร
   -สกุลไทย
   -มติชนรายสัปดาห์
   -ฐานเศรษฐกิจ
   -ขวัญเรือน

ข้อที่ 5)
-รายชื่อวารสารใดที่โรงเรียนกันทรารมณ์ไม่บอกรับ
   -สกุลไทย
   -ขวัญเรือน
   -กุลสตรี
   -เทคโนโลยีชาวบ้าน

ข้อที่ 6)
-คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมครอบครัวอยู่ในวารสารชื่อใด
   -สกุลไทย
   -ขวัญเรือน
   -กุลสตรี
   -เทคโนโลยีชาวบ้าน

ข้อที่ 7)
-ส่วนใดของวารสารที่ทำหน้าท่ดล้ายหน้าปกในของหนังสือ
   -ปกนอก
   -เนื้อหา
   -สารบัญ
   -ภาพประกอย

ข้อที่ 8)
-ภาพประกอบท่อยู่ในวารสารจะช่วยให้วารสารเป็นอย่างไร
   -เนื้อเรื่องสมบูรณ์
   -เนื้อเรื่องในฉบับน่าสนใจยิ่งขึ้น
   -เป็นการโฆษณา
   -ผู้เขียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อที่ 9)
-การลงโฆษณาในวารสารข้อใดไม่ถูกต้อง
   -โฆษณาเกี่ยวข้องกับผู้อ่าน
   -โฆษณาต่อผู้อ่านในแขนงต่าง ๆ
   -เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
   ถูกทุกข้อ-

ข้อที่ 10)
-คำกล่าวใดไม่เกี่ยวข้องกับวารสาร
   -ออกตามกำหนดเวลา
   -เป็นรายปักษ์
   -ออกทุกวัน
   -รายสัปดาห์