แบบทดสอบรายวิชาช่างดอกไม้ประดิษฐ์
โดย นางวิไลวรรณ มานะศรีสุริยัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าชนิดกลีบชั้นเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. นิยมใช้ผ้าชนิดใดทำดอกกุหลาบเชียงใหม่
   ก. ผ้าป๊อบปิ้น
   ข. ผ้าไหมไทย
   ค. ผ้าไหมเรยอง
   ง. ผ้าต่วน

ข้อที่ 2
2. การตัดกลีบดอกกุหลาบควรวางผ้าอย่างไร
   ก. ยาว
   ข. เฉลียง
   ค. ขวาง
   ง. สันทบ

ข้อที่ 3
3. กลีบดอกกุหลาบเชียงใหม่ ควรมีกี่ขนาด
   ก. 5 ขนาด
   ข. 4 ขนาด
   ค. 3 ขนาด
   ง. 2 ขนาด

ข้อที่ 4
4. กลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบเชียงใหม่ ควรใช้ผ้าอะไร
   ก. ผ้าไหมเรยอง
   ข. ผ้าออร์แกนซ่าสีเขียว
   ค. ผ้าออร์แกนซ่าสีขาว
   ง. ผ้ากำมะหยี่หนัง

ข้อที่ 5
5. การผสมสีย้อมกลีบดอกไม้ ควรใช้ผ้าอย่างไร
   ก. น้ำร้อนจัด
   ข. น้ำเย็น
   ค. น้ำร้อน
   ง. น้ำอุ่น

ข้อที่ 6
6. ในการระบายสีกลีบดอกไม้ อุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่อะไร
   ก. ปากคีบ
   ข. ผ้าชนิดต่าง ๆ
   ค. กระดาษรองย้อม
   ง. ฟองน้ำรองรีด

ข้อที่ 7
7. ผ้าชนิดใดเหมาะสำหรับทำดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์
   ก. ผ้าแพรเยื่อไม้
   ข. ผ้าออร์แกนซ่า
   ค. ผ้าป๊อบปิ้น
   ง. ผ้าต่วน

ข้อที่ 8
8. กลีบดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ มีกี่ขนาด
   ก. 5 ขนาด
   ข. 6 ขนาด
   ค. 7 ขนาด
   ง. 8 ขนาด

ข้อที่ 9
9. การระบายสีดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ ควรระบายบนอะไร
   ก. กระดาษ
   ข. กระดาน
   ค. กระจก
   ง. โต๊ะเรียน

ข้อที่ 10
10. กลีบเลี้ยงดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ ควรใช้ผ้าชนิดใด
   ก. ผ้าต่วนสีครีม
   ข. ผ้าต่วนสีเขียวแก่
   ค. ผ้าต่วนสีขาว
   ง. ผ้าต่วนสีเขียวอ่อน

ข้อที่ 11
11. ลักษณะกลีบดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ เป็นอย่างไร
   ก. ปลายกลีบงอเล็กน้อย
   ข. ปลายกลีบแตกเป็นแฉก ๆ
   ค. ปลายกลีบเป็นเส้นตรง
   ง. ปลายกลีบมน

ข้อที่ 12
12. การรีดใบกุหลาบทุกชนิด ควรใช้เครื่องรีดชนิดใด
   ก. ตุ้มเล็ก
   ข. ใบมีด
   ค. ตุ้มใหญ่
   ง. เคียว