การเขียนคำพ้องเสียง
โดย  อ.วิลาวัลย์  เพ็งชัย
        คำพ้องเสียงคือ  คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่การสะกด และความหมายต่างกัน  แยกได้เป็น  ๓  ประเภท  คือ 
        ๑.คำที่มีที่มาต่างกัน  จึงเขียนตัวสะกดต่างกัน  เพื่อทราบประวัติของคำ  เช่น  อาจเป็นคำไทยแท้  บาลี  สันสกฤต  หรือ  เขมร   เช่น
                        เราเลือกสรรบ้านดีสีสันสวย
                สร้างสรรค์บ้านพร้อมสรรพ์ด้วยสุขสดใส
                ยามสังสรรค์ยิ่งสุขสันต์ทุกวันไป
                บ้านเราไร้ความโศกศัลย์นิรันดร
        ๒.คำที่ใช้รูปวรรณยุตร์ต่างกัน โดยใช้อักษรที่มีเสียงคู่กัน คืออักษรสูง  กับอักษรตำ   เช่น
                ขั้น                คั่น
                หน้า                น่า
                ผึ้ง                       พึ่ง
                เขี้ยว                เคี่ยว
        ๓.คำที่ใช้  ใ  ไ  อัย  ไนย    เช่น
                ใน  (บ้าน)   ไน  (กรอด้าย)       ( ความ) นัย   ภูวไนย
                ใจ  ไจ ไหม       วิจัย