วิชา.ภาษาไทย.. (รหัสท๓๓๑๐๓...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...๓
เรื่อง .คำประสม.. จำนวน ..๑๐. ข้อ
โดย อ. ..วิลาวัลย์ เพ็งชัย โรงเรียน...กันทมรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1.ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
   ก.จานเด็ด จานด่วน
   ข.คิดถึง คิดก่อน
    ค.เตะจมูก เตะฉาก
    ง.คำขวัญ คำตั้ง

ข้อที่ 2)
2.ข้อใดมีคำซ้ำที่แสดงความหมายต่างจากข้ออื่น
    ก.ฉันไม่ชอบผ้าตาใหญ่ๆแบบนี้
    ข.ต้องตั้งใจทำการบ้านนะอย่าทำส่งๆมา
    ค.ขอยืมเสื้อสวยๆใส่สักตัวเถอะ
    ง.อยู่ดึกๆมาหลายวันเลยรู้สึกเพลีย

ข้อที่ 3)
3.ข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
    ก.เปรียบเทียบ พักผ่อน ฟุ้งซ่าน ชิงชัย
    ข.ปิดบัง เพลี่ยงพล้ำ เฟื่องฟู ลบล้าง
    ค.ลอดช่อง พิศดู จนถึง สรบรรณ
   ง.เปิดเผย ฟูมฟัก กรอบเค็ม อุ้มชู

ข้อที่ 4)
4.คำในข้อใดเป็นคำซ้อน
    ก.ริมน้ำ ข้าวปลา
    ข.ท้วงติง แก้ไข
    ค.ไฟฟ้า ช่างไม้
    ง. รุ่งเรือง ขัดคอ

ข้อที่ 5)
5.คำในข้อใดเป็นคำซ้อนทุกคำ
    ก.ตัดรอน ตัดขาด ตัดสิน
    ข.ขัดขืน ขัดข้อง ขัดคอ
    ค.กักกัน กักขัง กักตุน
    ง. ล้มเลิก ล้มลุก ล้มละลาย

ข้อที่ 6)
6.ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
   ก.ลำเนา หนังสือ
   ข.ช่างภาพ น้ำค้าง
   ค.น้ำขุ่น น้ำไหล
   ง.เสื้อลาย มดแดง

ข้อที่ 7)
7.ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
   ก.รถถัง รถลาก รถบด
   ข.ลอยแก้ว ลอยน้ำ ลอยกระทง
   ค.น้ำเชี่ยว น้ำเชื่อม น้ำหวาน
   ง.ไม้กวาด ไม้หัก ไม้เท้า

ข้อที่ 8)
8. คำใดบ้างที่เป็นคำมูลหลายพยางค์
   ก.ทำดี ผลดี ประพฤติ
   ข.ประพฤติ ประโยชน์ ราศี
   ค.ราศี ดาวเคราะห์ ประโยชน์
   ง. ดาวเคราะห์ ผลดี สิ่งร้าย

ข้อที่ 9)
9.ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
   ก.ชมพู่ ชมเชย
   ข.การะเกด กายกรรม
   ค.มะระ มะเร็ง
   ค.มะระ มะเร็ง

ข้อที่ 10)
10. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
   ก.เกาเหลา เซ่งจี้ เทนนิส
   ข.หมึกแดง นาฬิกา โขมด
   ค.ศิลปะ ข้าวแดง กระป๋อง
   ง.กัลปังหา อักษร หญ้าแห้ง