วิชา.ภาษาไทย.. (รหัส...ท๓๓๑๐๓) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...๓
เรื่อง .คำเป็นคำตาย จำนวน .๑๐.. ข้อ
โดย อ.วิลาวัลย์ เพ็งชัย .. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
คำในข้อใดมีคำตายทุกคำ
   เลือก แบบ นิด
   อย่า เพิ่ง เบื่อ
   เกลือ ไทย ดี
   ทุก สิ่ง ขาย

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
   แต่ย่างย้ายทรายฝุ่นขย่นยุบ
   ยิ่งเหยียบฟุบขาแข้งให้แข็งขึง
   ยิ่งจวนเย็นเส้นสายให้ตายตึง
   ดูเหมือนหนึ่งเหยียบโคลนให้โอนเอน

ข้อที่ 3)
คำตายมีตัวสะกดในแม่ใด
   กน กม เกย
   กก กน กบ
   กง กน กม
   กก กด กบ

ข้อที่ 4)
คำว่า แบตเตอรี่ มีตัวสะกดในแม่ใด
   กน
   กด
   กบ
   กม

ข้อที่ 5)
คำเป็นมีตัวสะกดในมาตราใด
   กง กน กม เกย เกอว
   กก กด กบ เกย เกอว
   กง กด กบ กม กก
   เกย เกอว กด กง กม

ข้อที่ 6)
คำในข้อใดเป็นคำเป็น
   ยุโรป
   เนตบอล
   ปิกนิก
   โฮเต็ล

ข้อที่ 7)
คำในข้อใดเป็นคำตาย
   ก๋วยจั๊บ
   ก๋วยเตี๋ยว
   บัณฑิต
   ไต้ก๋ง

ข้อที่ 8)
ข้อความใดมีคำตายทุกคำ
   กระทะทอดนก
   ปลาถูกถอดเกล็ด
   เป็ดว่ายนำในสระ
   มดไต่เกะกะบนขยะ

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
   กระรอกไต่กิ่งไม้
   แมวตะครุบหนูพุก
   ช้างใช้งวงจับอ้อย
   กวางน้อยวิ่งเร็วจริง

ข้อที่ 10)
ข้อความใดมีคำตายมากที่สุด
   ตะวันคล้อยหน่อยหนึ่งถึงบางพระ
   ดูระยะบ้านนั้นก็แน่นหนา
   พอพบเรือนเพื่อนชายชื่อนายมา
   เขาโอภาต้อนรับให้หลับนอน