พื้นที่ผิวและปริมาตรกรวย
ต้องเททรายจากกรวยที่มีพื้นที่ฐานและความสูงเท่ากันกับทรงกระบอกลงถึง  3  ครั้งจึงจะเต็มทรงกระบอกนั้น  นะจ๊ะ   เอ้ปริมาตรของกรวยหายังไงนะจำได้ไหมเอ่ย
เข้าใจไหมเอ่ย  ถ้ายัง mial หาได้นะ