พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
พื้นที่ผิวของทรงกลมมีขนาดเป็น 4 เท่าของพื้นที่วงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน
ทรงสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน   เรียกว่า ทรงกลม เราเรียกจุดคงที่นั้นว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมและระยะทางที่เท่ากันนั้นเรียกว่า  รัศมีของทรงกลม
ตั้งใจนะ  มันไม่ยากเลย