พีระมิดตรงมีสูงเอียงทุกเส้นยาวเท่ากัน
 
แต่เอ้...แล้วสันละยาวเท่ากันทุกเส้นหรือเปล่า
พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด
พื้นที่ผิว  = พื้นที่ด้านข้างทุกด้าน + พื้นที่ฐาน
 
ปริมาตร = พื้นที่ฐาน  คูณ  ความสูงของพีระมิด
* พีระมิด เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ  มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน  หน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดเหลี่ยมนั้น
*  ส่วนสูงของพีระมิดตรงใด  จะตั้งฉากกับฐานที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดยอดมุมของรูปเหลี่ยมที่เป็นฐานเป็นระยะเท่ากัน
*  พีระมิดตรงที่มีฐานเป็นฐานรูปเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  จะมีสูงเอียงทุกเส้นยาวเท่ากัน และมีสันส่วนข้างยาวเท่ากัน
*  การเรียกชื่อพีระมิดจะเรียกตามลักษณะของฐาน
Double click to edit text