วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค 3111
เรื่อง การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
โดย อ.ธัญรัศม์ ประเสริฐศรี
โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

จากโจทย์ที่กำหนดให้ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องด้านล่าง

   1. ข้อ ก ถูก
   2. ข้อ ข ถูก
   3. ข้อ ค ถูก
   4. ข้อ ง ถูก

พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546