แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์(อ.จงกล) (จำนวน 5 ข้อ)
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
โมเมนต์ของแรงคู่ควบใด ๆ มีขนาดเท่ากับผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่งกับระยะทาง
ผลรวมทางคณิตศาสตร์ของโมเมนต์มีค่าเป็นศูนย์เมื่อวัตถุสมดุลต่อการหมุน
แรงคู่ควบคือแรงขนานสองแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้าม
แรงขนานคือแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันและอยู่ในแนวเดียวกัน

2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
จุดศูนย์ถ่วงของคานเอกรูปอยู่ตรงจุดกึ่งกลางคาน
จุดศูนย์ถ่วงของวงแหวนอยู่ที่จุดกึ่งกลางวงแหวน (นอกวงแหวน)
จุดศูนย์ถ่วงของสามเหลี่ยมอยู่ที่เส้นมัธยฐาน
จุดศูนย์ถ่วงของสี่เหลี่ยมอยู่ที่จุดตัดของเส้นทะแยงมุม

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
จุดศูนย์กลางมวลคือจุดเสมือนรวมน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อน
จุดศูนย์ถ่วงคือคือจุดเสมือนรวมมวลของวัตถุทั้งก้อน
จุดศูนย์ถ่วงคือคือจุดเสมือนรวมมวลของวัตถุทั้งก้อน
ไม่มีข้อถูก

4. ข้อใดอยู่ในสมดุลสถิตทั้งหมด
เสาไฟฟ้า ปั้นจั่น ใบพัดกำลังหมุน
ปั้นจั่น นั่งร้าน เสาไฟฟ้า
รถยนต์กำลังแล่นด้วยความเร่ง ใบพัดกำลังหมุน รอกหมุนรอบแกนด้วยความเร็วคงตัว
รอกหมุนรอบแกนด้วยความเร็วคงตัว รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว

5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมดุลต่อการเลื่อนที่
วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่
วัตถุหยุดนิ่ง
แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์
วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง