แบบทดสอบชุดที่ 1 จุดประสงค์ที่ 1 (รหัส ว 045) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม
โดยอาจารย์ศักดนัย สืบเสน
โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ

1. ลักษณะใดที่ไม่ถือว่าเป็นพันธุกรรม
   ก. คนยุโรปตาสีฟ้า
   ข. นิโกรผิวดำ
   ค. คนเอเซียตาสีเข้ม
   ง. ถั่วต้นเตี้ยเมื่อปลูกในดินไม่ดี

2. ฝาแฝดหญิงคู่หนึ่งมีลักษณะผม ผิว สีตา และอื่นๆ เหมือนกัน มีนิสัยคล้ายกัน แฝดคู่นี้เกิดจากข้อใด
   ก. อสุจิ 2 ตัวผสมไข่ 2 ใบ
   ข. อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ
   ค. อสุจิ 1 ตัว ผสมไข่ 2 ใบ
   ง. อสุจิ 2 ตัว ผสมไข่ 1 ใบ

3. วิชาที่กล่าวถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือ
   ก. evolution
   ข. ecology
   ค. genetics
   ง. ethology

4. ฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่ง มีลักษณะต่างๆคล้ายกันแฝดคู่นี้เกิดมาจากข้อใด
   ก. อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
   ข. อสุจิ 2 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ
   ค. อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 2 ใบ
   ง. อสุจิ 1 ตัวผสมกับไข่ 1 ใบ

5. ลักษณะของสามีภรรยาคู่หนึ่งมีผิวขาวเหมือนกันทั้ง2คน เมื่อภรรยาคลอดลูกคนแรกออกมามีผิวคล้ำ สามีกล่าวหาว่าภรรยานอกใจ ทั้งคู่มาปรึกษานักเรียน จะแนะนำอย่
   ก. ให้หย่ากัน
   ข. ให้สามียอมยกโทษให้
   ค. เป็นเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติ
   ง. เป็นเรื่องของกรรมเก่าที่มีมาแต่ชาติก่อนควรทำใจ

พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546