แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา (จำนวน 10 ข้อ)
1. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษามีอยู่ในจังหวัด
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดเลย
จังหวัดหนองบัวลำพู

2. เขาตะปูอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดยะลา
จังหวัดพังงา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ประเพณีผูกเสียวมีอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเลย
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดหนองบัวลำพู

4. ภูกระดึงอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดเลย
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย

5. นำตกแม่สาอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดเลย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำปาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6. จังหวัดใดมีมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทย
จังหวัดชุมพร
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดยะลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7. ทุ่งดอกบัวตองมีมากอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8. ดอยตุงอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเลย
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย

9. ปลาพะยูนมีอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดตรัง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดชุมพร
จังหวัดระนอง

10. ทะเลสาบสงขลาอยู่ในจังหวัดใด
จังหวัดสงขลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนราธิวาส

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง