วิชา การประดิษฐ์จของชำร่วย (รหัส ง 44229) ระดับ มัธยมศึกษา4
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของของชำร่วย
โดย นางสุดใจ วงศ์คูณ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือกด้านล่าง

 1. การแจกของชำร่วยในการทำบุญวันเกิดมีขึ้นตั้งแต่สมัยใด
   1. รัชกาลที่ 3
   2. รัชกาลที่ 4
   3. รัชกาลที่ 5
   4. รัชกาลที่ 6

 2. นักเรียนควรใช้ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ของชำร่วยในโอกาสใดบ้าง
   1. วันแม่
   2. วันขึ้นปีใหม่
   3. วันสงกรานต์
   4. ถูกทุกข้อ

 3. ในโอกาสวันแม่นักเรียนควรเลือกปฏิบัติตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
   1. ร้อยมาลัยดอกมะลิ
   2. มัดช่อดอกกล้วยไม้
   3. ถักผ้าพันคอ
   4. ซื้อของขวัญ

 4. การเรียนวิชาช่างประดิษฐ์ของชำร่วยมีประโยชน์อย่างไร
   1. สามารถทำของที่ระลึกใช้ในโอกาสต่างๆได้อเอง
   2. มีรายได้จากการทำของชำร่วยจำหน่าย
   3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   4. ถูกทุกข้อ

 5. ในงานศพปัจจุบันนิยมแจกของชำร่วยตามข้อใดมากที่สุด
   1. ขันนำใบเล็ก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้เช็ดหน้าตัวสัตว์
   2. หนังสือ พระเครื่อง ยาดม ผ้าเช็ดหน้า
   3. ดอกไม้จันทน์ ยาหม่อง ยาดม ผ้าเช็ดหน้า
   4. ช่อบูเก้ ถุงบุหงาแห้ง มาลัยมะลิเทียม

 6. โอกาสใดบ้าที่นิยมใช้ของชำร่วย
   1. งานแต่งงาน
   2. งานขึ้นบ้านใหม่
   3. งานเกษียณอายุ
   4. ถูกทุกข้อ

 7. ของชำร่วยหรือของที่ระลึกของจังหวัดศรีสะเกษได้แก่อะไร
   1. ครุน้อย
   2. เกวียนน้อย
   3. ผอบใบตาล
   4. ถูกทุกข้อ

 8. ของชำร่วยที่เป็นตุ๊กตาเซรามิกเป็นงานหัตถกรรมจากจังหวัดใด
   1. ลำปาง
   2. เชียงใหม่
   3. ลำพูน
   4. ศระสะเกษ

 9. ของชำร่วยที่เป็นโอ่งและแจกันใบเล็กๆได้จากจังหวัดใด
   1. ภูเก็ต
   2. อยุธยา
   3. ราชบุรี
   4. เพชรบุรี

 10. ของชำร่วยที่เป็นครุน้อยเป็นของจังหวัดใด
   1. อุบลราชธานี
   2. ศรีสะเกษ
   3. สุรินทร์
   4. บุรีรัมย์